Walce

 1.  Zastosowanie i podstawowe elementy z których składa się walec.wpeE.jpg (26021 bytes)

 Walce są maszynami przeznaczonymi do zagęszczania podłoży gruntowych oraz warstw nawierzchniowych. Podstawowe elementy budowy walców : rama, wały, obudowa, silnik z mechanizmem przeniesienia napędu (w walcach samobieżnych), układ sterowania oraz zespoły i mechanizmy bezpośrednio związane z pracą wałów: instalacja wodna do zraszania wałów, mechanizmy wibratorów itp.

2.  Podział:

Ze względu na sposób poruszania się walce dzielone są na: jezdne, mające własny napęd na jeden, dwa lub trzy wały (w zależności od budowy), oraz na walce przyczepne –przeznaczone do pracy w zestawie z ciągnikiem.

Podział walców ze względu na sposób oddziaływania na zagęszczoną warstwę, (najbardziej istotny):

Pod względem ciężaru, a co za tym idzie nacisków liniowych, walce statyczne dzielą się na trzy grupy:

3.   Parametry, budowa, działanie, typy.

Najkorzystniejsza współpraca wałów istnieje w sytuacji pokrywania się śladów kolejnych wałów. Efekt ten uzyskuje się przez zastosowanie walca dwu- wałowego z dwoma przegubami w osiach wałów lub trzy- wałowego, mającego dwa przeguby między wałowe.

Walce statyczne okołkowane stosowane są w podobnych warunkach gruntowych w jakich stosowane są walce gładkie, przy czym ich główną zaletą jest lepsze zagęszczanie warstw wgłębnych niż warstwy powierzchniowej gruntu. 

Przy zagęszczaniu grubość warstwy gruntu w nasypie na ogół nie powinna przekraczać:

- przy zagęszczaniu walcami statycznymi gładkimi 20 cm.

- przy zagęszczaniu walcami okołkowanymi, walcami wibracyjnymi, lekkimi ubijarkami i 
   zagęszczarkami 40 cm.

- przy zagęszczaniu ciężkimi ubijarkami i zagęszczarkami 100 cm.

Większość walców ogumionych ma instalację pneumatyczną pozwalającą na zmianę ciśnienia w ogumieniu wałów podczas pracy maszyny. Pozwala to na różnicowanie w miarę potrzeby nacisków wywieranych na grunt, ze względu na zmieniającą się w zależności od ciśnienia w oponach powierzchnię styku kół z podłożem. Ponadto możliwa jest zmiana ciężaru walca, regulowana jest przez balastowanie. Wały gładkie mają w tym celu specjalne otwory zamykane, przez które napełnia się je wodą lub piaskiem. Stosowane są również obciążniki w kształcie okrągłych płyt, przymocowane do bocznych powierzchni wałów.

Walce gładkie – do zagęszczania gruntów spoistych i średnio spoistych

Walce okołkowane - do zagęszczania gruntów niespoistych i spoistych.

Walce ogumione - nadają się do zagęszczania zarówno gruntów spoistych jak i niespoistych.

  Opracowanie:

Paweł Łochnicki

Paweł Makowski

Marcin Mikulski