:: AKTUALNOŚCI
:: KIM JESTEŚMY
:: JAK WSTĄPIĆ
   DO KOŁA ?

:: HISTORIA
:: CZYTELNIA
:: GALERIA
:: KRONIKA
:: DOWNLOAD
:: ZARZĄD
:: OPIEKUNOWIE
:: ARCHIWUM
:: REGULAMIN
:: SKN W MEDIACH
:: HONOROWY SYMPATYK SKN DROGOWIEC

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy najbardziej aktywnym kołem na Politechnice Białostockiej. Podejmujemy różne formy działalności, których celem jest wzbudzenie zainteresowania pracą naukową, twórczą i samokształceniową wśród studentów oraz wypracowanie umiejętności pracy samodzielnej, jak również w zespole. Do najważniejszych form tej działalności zaliczyć możemy organizację konferencji, udział w seminariach naukowych oraz dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli ze świata drogowców, polityki oraz nauki.